+4021 627 41 55 office@totalqarm.com

Quality management system according to SR EN ISO 9001:2008

Certificarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului sr en iso 9001:2008Certificarea ISO 9001 reprezinta o confirmare a competenţei manageriale a organizaţiei dumneavoastră şi o apreciere a faptului că organizaţia are capabilitatea de a oferi satisfacţii celor interesaţi de serviciile dvs.

Sistemul de management al calităţii presupune un mod eficace de planificare, urmarire, control şi evaluare a tuturor proceselor care se deruleaza în organizaţie.

Environmental management system according to SR EN ISO 14001/2005

Certificarea sistemului de management de mediu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001/2005Standardul SR EN ISO 14001/2005 este un standard de largă recunoaştere internaţională care conţine cerinţe obligatorii referitoare la respectarea legislaţiei sau a altor cerinţe de reglementare în vigoare aplicabile domeniului de activitate al organizaţiei.

Information security management system according to SR ISO 27001/2006

Certificarea sistemului de management al securităţii informaţionale în conformitate cu cerinţele standardului SR ISO 27001/2006Sistemul de Management al Securităţii Informaţionale implică o serie de documente şi măsuri menite să asigure confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiilor şi a datelor informatice, proprietate a unei organizaţii.

Social responsibility management system according to standard SA 8000:2008

Certificarea sistemului de management al responsabilităţii sociale conform standardului SA 8000:2008Standardul SA 8000:2008 se bazează pe o serie de standarde internaţionale existente în domeniul drepturilor omului, inclusiv standardele Organizaţiei Naţiunilor Unite, fiind în deplină concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia ONU privind drepturile copilului.

Occupational health and safety management system acc. SR OHSAS 18001/2008

Certificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardului SR OHSAS 18001:2008Standardul SR OHSAS 18001:2008 precizează cerinţele pentru un sistem de management al sănătăţii şi securităţii muncii, astfel încât organizaţia să-şi poată identifica şi gestiona riscurile asociate activităţilor derulate în scopul îmbunătăţirii continue a performanţelor.

Integrated management system

Managementul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, securităţii informaţionale, resxponsabilităţii sociale etc reprezintă domenii ale managementului intercorelate, fiecare în parte bazându-se pe principii şi structuri asemănătoare. O certificare a sistemelor integrate de management reprezinta soluţia ideală pentru o organizaţie ce doreşte implementarea conceptului de Management al Calităţii Totale – TQM.